Alla våra kurser

Idag erbjuder vi språkkurser för 25+ olika yrkesroller och ett antal kurser inom färdigheter som krävs på den svenska arbetsmarknaden. Vi utökar kontinuerligt vårt kursutbud vid efterfrågan. Hör gärna av dig om du saknar en viss kurs.

Svenska för 25+ yrkesroller

Idag erbjuder vi kurser och fördjupningskurser till följande yrkesroller:

 

Transport

 • Fordonstekniker
 • Bussförare (nivå 1 och 2)
 • Lastbilsförare

 

Äldreomsorg

 • Äldreomsorg (nivå 1, 2 och 3)
 • Dokumentation inom äldreomsorgen
 • Hemtjänst

 

Barnomsorg

 • Förskola

 

Lokalvård & Fastigheter

 • Hotellstädning
 • Lokalvård
 • Fastighetsskötare
 • Fastighetsingenjör
 • Fastighetsvärd
 • Fastighetstekniker

 

Bygg

 • Anläggningsarbetare
 • Betongarbetare
 • Elinstallatör
 • Träarbetare
 • Byggnation
 • VVS-montör
 • Maskinförare

 

IT

 • Mjukvaruutveckling
 • Mjukvaruarkitekt
 • Mjukvarutestare

 

Övrigt

 • Bagare
 • Storkök
 • Slaktare

 

Vi erbjuder även kurser i generell svenska, nivå 1, 2 och 3.

 

thai cleaning worker

Färdigheter för svensk arbetsmarknad

Lingio erbjuder även ett antal kurser som stärker deltagarnas färdigheter och kunskaper som behövs för att arbeta i Sverige. Vi har därför tagit fram utbildningspaketet Jobba i Sverige som bland annat täcker:

 • Vad som gäller på svenska arbetsplatser
 • Digitala färdigheter (tre grundläggande kurser)
 • Likaberättigande och HBTQI
 • Rättigheter och skyldigheter som arbetstagare
 • CV, intervju och lönesättning

Kurserna är framtagna för att hjälpa kursdeltagarna att navigera på den svenska arbetsmarknad och täcker de ämnen som arbetsgivare har uttryckt ett behov av.

Kurserna är lättillgängliga och fungerar lika bra i mobilen som i datorn.

icon-hubb-jamstalldhet

Jämställdhet och HBTQI

icon-hubb-cybersakerhet

Cybersäkerhet

icon-hubb-digitalafardigheter

Digitala färdigheter

Stärk anställdas kunskaper inom cybersäkerhet

Cyberattacker är idag ett av de största hoten mot våra moderna organisationer. För att minska risken för en kostsam it-attack behöver all personal utbildas i risker och säkert beteende online. Vi erbjuder därför kurser som lär anställda hur de ska bete sig online, oavsett om personalen använder dator eller mobil, för att minska företagets säkerhetsrisker.

Vår kraftfulla e-learning har inbyggt språkstöd som säkerställer att kommunikationen når fram och att alla förstår, oavsett bakgrund. Kontakta oss så berättar vi mer.

Användarens yrke i fokus

Yrkessvenska, utvecklad med branschen

Språkövningarna utgår från vardagliga situationer på arbetsplatsen. En motiverande pedagogik och smarta AI-verktyg för inlärning och uttal gör att Lingios kursdeltagare presterar i snitt 12 gånger bättre än de som studerar med andra produkter i branschen. Kurserna är utvecklade i samarbete med branschexperter från bland annat Byggföretagen, TechSverige, Svenska vård, Vårdföretagarna, Transportföretagen och många fler.

 

Kontakta oss