Yrkessvenska och kompetensutveckling för vård & omsorg

Lingios utbildningspaket innehåller branschsäkrade kurser i yrkessvenska samt grundläggande kompetenskurser med inbyggt språklexikon för 100 språk. Vi hjälper er att säkra personalförsörjningen, förbättra dokumentationen och öka patientsäkerheten.

Användare och vårdgivare i armkrok, symboliserar ökad kundservice genom språkutbildning.
12x_orange

Nöjda kunder inom vård och omsorg

AmbeaThe leading care provider in Scandinavia.

Vardaga stärker svenskkunskaper på äldreboenden med Lingio

Jag är mycket glad att den här kursen har blivit verklighet. Det är något som vi länge efterlyst från verksamheten. Villa Dalénum är en multikulturell arbetsplats med medarbetare från världens alla hörn. Många av våra anställda kommer direkt från omsorgsutbildningen och vi är deras första arbetsplats som undersköterska. Bara det är en utmaning och då är det oerhört värdefullt att kunna använda Lingio för att förbättra språkkunskaperna.

– Heidi Heino
Verksamhetschef på Villa Dalénum på Lidingö, Vardaga.

Vi löser språkutmaningen och kunskapsgapet

Lingio_Quicky_Share-1

Bredda rekryteringsbasen

Med tre unika kurser i vårdsvenska kan Lingio utbilda personal hela vägen från nybörjarsvenska till B2-nivå enligt GERS*. Samt fyra yrkeskurser med språkstöd som anpassats till GERS språkliga nivåer. Vi breddar rekryteringsbasen och löser personalbristen.

*Europeiska rådets standard för språklig bedömning.

patient

Öka patienttryggheten

Undvik kunskapsluckor och språkliga missförstånd. Skapa en trygg verksamhet för medarbetare, boende och anhöriga. Våra kurser är framtagna i samarbete med Svenska vård och Vårdföretagarna.

documentation

Förbättra dokumentationen

Vi stöttar språkombuden för att höja era medarbetares färdigheter inom dokumentation. Bland annat har Lingios kund Vardaga sett ett ökat journalskrivande tack vare Lingios kurser i vårdsvenska. Med ökat ordförråd inom yrkesrelaterade termer ökar journalskrivandet.

73

73% anser att språkbrister leder till problem i omsorgskvaliteten*

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har upprepade gånger rapporterat om bristande språkkunskaper hos anställda inom den svenska äldreomsorgen. Med Lingio som utbildningspartner löser vi språkutmaningarna tillsammans.

Checkmark

Förbättra dokumentationen och journalskrivandet

Checkmark

Undvik språkliga misstag mellan anställda, boende och anhöriga

Checkmark

Bredda rekryteringsbasen och lös personalbristen

*Enligt en webbenkät från Kommunal 2019

Våra kurser för vården

Yrkessvenska-för-äldreomsorgen

Elderly care 
 Yrkessvenska för äldreomsorgen

Lingios unika kurser i vårdsvenska riktar sig till medarbetare inom äldreomsorg och hemtjänst som vill fördjupa sina språkkunskaper. Kurserna är uppdelade i tre språknivåer och uppfyller kraven för A1-A2, B1 och B2-nivå enligt GERS, Europarådets standard för språklig bedömning.

Dokumentation-&-journalföring

Childcare 
  Grundläggande yrkeskunskaper

Kurser med språkstöd för att rusta medarbetare inom äldreomsorgen med korrekt kunskap och vårdspråk. Vårt paket innehåller Social dokumentation, Delegering, Sekretess samt Basala hygienrutiner. Våra kurser passar både språksvaga och inrikesfödda.

Vårdsvenska framtaget tillsammans med branschen

logo-250-svenskavard
logo-250-vardforetagarna

Vi löser språk- och kompetensutmaningen inom vården

Vårdinriktad språkinlärning

Lingios digitala kurser i vårdsvenska samt yrkeskurser med unikt språkstöd säkerställer rätt språkkompetens hos befintliga och nya medarbetare. Vi ger språkombuden verktygen för att lyckas.

Checkmark

Kurser framtagna tillsammans med branschexperter från bland annat Vårdföretagarna och Svenska vård.

Checkmark

Språkövningar som utgår från vardagliga situationer i äldreomsorgen eller i hemtjänsten.

Checkmark

Förbättra dokumentationen, lös personalbristen och öka patientsäkerheten med Lingio.

Skärmbild av Lingio-appens e-learning-modul för vårdsvenska
Skärmbild av Lingio-appen för e-learning med språkstöd.

E-learning med språkstöd så att alla förstår

Säkerställ att kommunikationen når fram till all personal med Lingios kraftfulla e-learningverktyg med språkstöd.

Checkmark

Kvalitetssäkrade översättningar av kursinnehåll

Checkmark

Interaktiv översättningsmodul och pedagogik anpassat för målgruppen

Checkmark

Fungerar dygnet runt på alla mobiler, datorer och tablets

En Coachingportal som accelererar resultaten

Med en enkel överblick i alla deltagares språk & kompetensutveckling kan till exempel närmsta chef, utbildningsansvarig eller språkombud effektivt motivera och rikta insatser för att nå verksamhetens mål.

Checkmark

Stöd i kurslanseringen och kontinuerlig uppföljning

Checkmark

Utskick av automatiska språkövningar via Lingios AI-coach

Checkmark

Mätbara resultat, både kvantitativt och kvalitativt

Skärmavbild av Lingios Coachingportal som visar en översikt över deltagarnas språkutveckling, använd för att effektivt motivera och rikta insatser mot verksamhetens språkmål
Skärmavbilder från Lingio-appen som visar smarta AI-verktyg för effektivisering av inlärning och uttal, utvecklade i samarbete med ledande svenska universitet.

Smarta AI-verktyg som effektiviserar inlärning och uttal

Flera översättningstjänster för effektiv kommunikation mellan kollegor, vårdtagare och anhöriga. Översättningsmodul för yrkesord och fraser samt AI-kamera för att fotografera och översätta texter till mer än 50 olika språk.

Checkmark

Lingios uttalsfunktion hjälper användarna att öva uttal med individanpassad feedback

Checkmark

Smart kamera som översätter objekt och texter till ord på över 80 språk

Checkmark

Översättningsmodul som överträffar branschen inom yrkesord och fraser

En dedikerad kundansvarig som följer upp dina mål

Våra kundansvariga stöttar er med planering, lansering, löpande support och uppföljning av kursdeltagarna för att säkerställa att era behov och mål uppnås.

Checkmark

Behovsanalys för att hjälpa er nå era mål

Checkmark

Regelbundna uppföljningar när det passar dig

Checkmark

Rapportering av deltagarnas språkutveckling

Kvinna vid datorn läser ett e-postmeddelande från hennes kundansvarige på Lingio om uppföljning och support för språkutveckling.
 Kvinna i arbetskläder som stolt visar upp sitt certifikat i yrkessvenska från Lingio, ett bevis på uppnådda kursmål

Certifikat i yrkessvenska styrker deltagarnas språkkunskaper

Kursdeltagare som uppnått kursmålen får ett individuellt certifikat i yrkessvenska.

Checkmark

Kurser i yrkessvenska har kvalitetstämplats av sakkunniga från respektive bransch

Checkmark

Certifikat bevisar deltagarnas språkkunskaper och bygger broar på arbetsmarknaden

Checkmark

Baseras på GERS-standard och certifikatet verifierar uppnådd språklig nivå

Anpassat för alla, 24/7

Lingios verktyg är anpassade för alla utbildningsnivåer så att alla kan förstå.

Checkmark

Enkelt att komma igång via länk som skickas per sms till deltagaren

Checkmark

Tillgång 24/7 till Lingios språkapp och verktyg

Checkmark

Fullgott stöd för WCAG 2.1 nivå AA

 Flera deltagare anslutna till en gemensam Lingio-kurs i mobilen
I SAMARBETE MED KOMMUNAL STOCKHOLMS LÄN

9 av 10 rekommenderar Lingio

Kommunal Stockholms län har, tillsammans med Hemfrid AB, gjort en undersökning för att ta reda på hur kursdeltagare anser att Lingio hjälpt dem med språket på jobbet. Resultaten visar att Lingios pedagogik verkligen fungerar. I rapporten delar arbetsgivare, coacher och språkexperter med sig av tips och framgångsfaktorer för att lyckas med språket på arbetsplatsen.

Kommunal Rapport Bok
form_circle_top
Vill du veta mer om Lingio?

Yrkessvenska och grundläggande färdigheter för vården, direkt i dator och mobil.

form_circle_bottom

Vill du komma i kontakt med oss?

Om du vill veta mer om vårt utbildningsverktyg för yrkesspråk och färdigheter så får ni gärna kontakta oss. Vi hjälper gärna till.