Yrkessvenska för arbetsmarknadsinsatser

Bryt utanförskapet och få fler i arbete! Språket är nyckeln in till arbete anser 80% av Sveriges chefer. Bygg broar på Sveriges arbetsmarknad med Lingios digitala kurser i yrkessvenska för 25 yrkesroller.

12x_orange

Nöjda samarbetspartners

Språkappen är lättillgänglig och kräver inga användarkonton eller digital kompetens. Du kan också välja att lära dig språket med stöd av ditt modersmål. Konceptet där pedagogik och spel samverkar är en styrka och upplevs av många som underhållande. På Kista Jobbtorg har vi till exempel en kvinna som tagit bussförarkort och i den utbildningen upplever att hon haft stor nytta av Lingios språkkurs för bussförare.

– Sara Friberg
Biträdande enhetschef på Kista Jobbtorg, Stockholm Stad

Språklösningar som bygger broar in till arbete

 

icon_kompetensutveckling

Få fler i arbete

Med Lingios branschsäkrade kurser i yrkessvenska snabbspolar vi tiden in till arbete. På arbetet har man en fantastisk möjlighet att lära sig språket, därför erbjuder vi gärna våra kurser under pågående praktik.

lingio-ai-course-creator-1

Lös språkutmaningen

Med skräddarsydda utbildningar i yrkessvenska för respektive yrkesroll ökar effektiviteten i hela verksamheten. Språkliga missförstånd minskar och nöjdheten ökar bland kunder, medarbetare och arbetsgivare.

icon_fungerar

Minska tid i försörjningsstöd

Lingios kursutbud både hjälper människor till arbete och att stanna i sin arbetsroll. Med våra fördjupningskurser i bland annat kundbemötande, cybersäkerhet och svensk arbetsmarknad ökar chanserna för en lyckad och långvarig anställning. 

Språket är största hindret till anställning

80% av Sveriges chefer anser att bristande språkkunskaper är det största hindret för att anställda utrikesfödda. 4 av 5 anser även att språket är en stor utmaning att ta sig an. Därför hjälper Lingio Sveriges arbetsgivare och kommuner att lösa språkutmaningen, så att arbetsgivarna kan anställa.

Med Lingios digitala språkkurser lär sig kursdeltagarna yrkesspecifik svenska enkelt och effektivt. Tack vare smart AI och gamifierade övningar uppnår kursdeltagarna 12 gånger bättre resultat än deltagare hos motsvarande utbildningsaktörer.

LINGIOS PAKET

Kom i arbete

Lingio erbjuder kurser för 25+ olika yrkesroller som hjälper andraspråkstalare få en fot in på den svenska arbetsmarknaden. Men vi vill göra mer än att bara öppna dörrar. Med våra fördjupningskurser får utrikesfödda en bättre inblick i det svenska arbetslivet genom att lära sig mer om bland annat kundbemötande, cybersäkerhet och svensk arbetsmarknad. 

Bahman Mirtorabi-1

Lingio är det bästa verktyget som Nobina någonsin erbjudit sina medarbetare.

Hur ska jag kunna efterleva Resenärslöftet om jag inte kan kommunicera med mina resenärer?

Läs läs mer om Nobinas arbete med lingio

– Bahman Mirtorabi
Nobina, Varberg

LÖSNINGAR FÖR ATT

Stanna i arbete

Erbjud effektiv vidareutbildning inom yrkessvenska för specifika roller till både nya medarbetare och tillsvidareanställda med Lingio. Få dina anställda att stanna i arbete och samtidigt nå en självständig språknivå för just sin roll. Med en välfungerande kommunikation på arbetsplatsen byggs tryggare relationer och framgångsrika samarbeten. Tillsammans skapar vi en mer hållbar integrationsprocess, minskar tid i försörjningsstöd och ser till att fler stannar på och utvecklas i sitt arbete.

Skalbar integration med människan i fokus

Tillsammans gör vi skillnad!

Sysselsättningsgraden för utrikesfödda förväntas bli den lägsta under hela 2000-talet enligt Arbetsförmedlingen. Vi behöver omgående hjälpas åt för att bryta utanförskapet.

Lingios team består av före detta SFI- och yrkessvenskalärare, copywriters, journalister och författare. En dedikerad kundansvarig stöttar kontinuerligt med kurslansering, utvärdering och uppföljning. Kursdeltagarna får en egen digital språkcoach och via Coachingportalen får ni full insyn i kursdeltagares språkutveckling. Att göra skillnad på Sveriges arbetsmarknad har aldrig varit enklare.

Lösningarna för en snabbare
väg till arbete

Yrkesinriktad språkinlärning

Lingios kurser i yrkessvenska för 25+ yrkesroller utrustar deltagare med rätt språkkunskaper för att få en anställning.

Checkmark

Framtaget tillsammans med branschexperter från bland annat Vårdföretagarna, Transportföretagen, Byggföretagen och TechSverige

Checkmark

Språkövningar som utgår från vardagliga situationer på arbetsplatsen

Checkmark
Idag erbjuder vi yrkessvenska för vård och omsorg, arbetsmarknad, lokalvård, barnomsorg, transport, bygg och många fler. Se alla kurser

E-learning med språkstöd så att alla förstår

Arbetsgivare kan säkerställa att kommunikation når fram till all personal med Lingios e-learningverktyg med språkstöd.

Checkmark

Kvalitetssäkrade översättningar av kursinnehåll

Checkmark

Interaktiv översättningsmodul och pedagogik anpassat för målgruppen

Checkmark

Fungerar dygnet runt på alla mobiler, datorer och tablets

En Coachingportal som accelererar resultaten

Med en enkel överblick i alla deltagares språkutveckling kan du effektivt motivera och rikta insatser för att få fler i arbete.

Checkmark

Stöd i kurslanseringen och kontinuerlig uppföljning

Checkmark

Utskick av automatiska språkövningar via Lingios AI-coach

Checkmark

Mätbara resultat, både kvantitativt och kvalitativt

Smarta AI-verktyg som effektiviserar inlärning och uttal

Tillsammans med ledande svenska universitet har Lingio utvecklat AI-verktyg som gör att våra kursdeltagare presterar i snitt 12 gånger bättre jämfört med deltagare hos liknande utbildningar i branschen.

Checkmark

Lingios uttalsfunktion hjälper användarna att öva uttal med individanpassad feedback

Checkmark

Smart kamera som översätter objekt och texter till ord på över 80 språk

Checkmark

Översättningsmodul som överträffar branschen inom yrkesord och fraser

En dedikerad kundansvarig som följer upp dina mål

Våra kundansvariga stöttar er med planering, lansering, löpande support och uppföljning av kursdeltagarna för att säkerställa att era behov och mål uppnås.

Checkmark

Behovsanalys för att hjälpa er nå era mål

Checkmark

Regelbundna uppföljningar när det passar dig

Checkmark

Rapportering av deltagarnas språkutveckling

Certifikat i yrkessvenska stärker deltagare på arbetsmarknaden

Kursdeltagare som uppnått kursmålen får ett individuellt certifikat i yrkessvenska.

Checkmark

Kurser i yrkessvenska har kvalitetstämplats av sakkunniga från respektive bransch

Checkmark

Certifikat bevisar deltagarnas språkkunskaper och bygger broar på arbetsmarknaden

Checkmark

Baseras på GERS-standard och certifikatet verifierar uppnådd språklig nivå

Anpassat för alla, 24/7

Lingios verktyg är anpassade för alla utbildningsnivåer så att alla kan förstå.

Checkmark

Enkelt att komma igång via länk som skickas per sms till deltagaren

Checkmark

Tillgång 24/7 till Lingios språkapp och verktyg

Checkmark

Fullgott stöd för WCAG 2.1 nivå AA

I SAMARBETE MED KOMMUNAL STOCKHOLMS LÄN

9 av 10 rekommenderar Lingio

Kommunal Stockholms län har, tillsammans med Hemfrid AB, gjort en undersökning för att ta reda på hur kursdeltagare anser att Lingio hjälpt dem med språket på jobbet. Resultaten visar att Lingios pedagogik verkligen fungerar. I rapporten delar arbetsgivare, coacher och språkexperter med sig av tips och framgångsfaktorer för att lyckas med språket på arbetsplatsen.

Kommunal Rapport Bok
Badge omnämnda SVT SVT - mobile
form_circle_top
Vill du veta mer om Lingio?

Branschsäkrad yrkessvenska samt gamifierade internutbildningar i dator och mobil.

form_circle_bottom
 

Vill du komma i kontakt med oss?

Om du vill veta mer om vårt utbildningsverktyg för yrkesspråk och färdigheter så får ni gärna kontakta oss. Vi hjälper gärna till.