Lingios Coachingportal

Nyckeln till framgångsrika kompetenslyft

Enkel distribution av kurser, automatiska påminnelser, inbyggda rapporter och verktygen du behöver för att coacha dina medarbetare till nya kunskaper.
Coachingportal

Används av hundratals organisationer

Vad gör Lingios Coachingportal unik?

1

Automatiska påminnelser

Se till att ert team är på rätt spår och motiverade med hjälp av våra automatiserade uppmuntringar. Vår coachingportal skickar ut regelbundna påminnelser och uppmuntringar direkt till era anställda, för att hjälpa dem att hålla motivationen uppe och fortsätta göra framsteg genom kurserna. Det här automatiserade verktyget hjälper er att hålla engagemanget uppe hos kursdeltagarna, utan att ni konstant behöver göra manuella kontroller.
automatiska-påminnelser-coacha-personal
2

Mät och följ upp resultat

Coachingportalen ger ett helikopterperspektiv över era anställdas resultat och framsteg i Lärappen, vilket hjälper era chefer och ledare att ringa in både personalens styrkor och områden med förbättringspotential. Vår portal erbjuder möjligheter för detaljerad rapportering och låter dig kvantifiera utbildningens effekt på det operativa arbetet, vilket gör det enklare att demonstrera värdet av investeringen i ert teams kompetensutveckling. Det är enkelt och smidigt att följa och ge återkoppling på teamets kompetensutveckling varje steg på vägen.

Utvärdera-utbildningsinsatser
3

Enkla kursutskick direkt till mobilen

Dela kunskap och resurser på ett enkelt sätt inom hela er organisation med vår användarvänliga kursdelningsfunktion. Med ett enda klick registrerar ni både enskilda anställda och hela grupper på en viss kurs. På så sätt ser ni till att varje person har tillgång till rätt utbildning för att nå framgång. Byt ut logistiska utmaningar mot smidig kompetensutveckling av er personal.
kurser-i-mobilen
COACHINGPORTAL

Verktyg och funktioner

Nå era utbildningsmål

Enkelt att skicka ut kurser och uppdatera deltagarna

Det är enkelt att dela kurserna och hålla era teamdeltagare uppdaterade. Med bara ett par klick kan era chefer och ledare registrera individer eller hela team på olika kurser. Våra smidiga kommunikationsverktyg gör det även möjligt att skicka automatiserade sms och e-postinbjudningar för att hålla personalen uppdaterad om nya möjligheter och deadlines, vilket leder till en högre andel deltagare som genomför hela kursen.

Coacha-deltagare-utbildning

Följ framstegen och coacha på vägen

Följ och stötta ert team i övningarna med hjälp av information i realtid i vår Coachingportal, som ger en detaljerad överblick över varje deltagares resultat. Få full tillgång till personalens aktivitetsnivåer och resultat, på både individ- och teamnivå samt med tydlig information om färdigställda och pågående ämnen. Automatiserade påminnelser och uppmuntrande meddelanden hjälper till att hålla motivationen uppe och säkerställer löpande framsteg och engagemang. Uppdateringar i realtid kring framsteg och resultatanalyser ger era chefer och ledare möjligheten att ge omedelbar feedback och anpassat stöd som svar på specifika behov.

Analysera och skapa ROI-rapporter

Använd våra detaljerade analysverktyg för att mäta hur effektiva era utbildningsinsatser har varit och tydligt visa på ROI. Coachingportalen erbjuder detaljerad tillgång till utbildningsresultat på både individ- och teamnivå. Detta gör det möjligt att utvärdera kompetensnivåer på ett effektivt sätt, ringa in områden med förbättringspotential och skräddarsy framtida utbildningsinsatser i enlighet med behoven. Dessutom ger det underlag om ni vill dela ut diplom eller certifikat, för ett konkret bevis på att personalen når upp till eller överträffar kompetenskraven.

Pia Nilsson Hornay HR Manager Scandic Hotels

Scandic Nordens största hotelloperatör

Scandic samarbetar med Lingio för att deras tjänster skapar ett stort värde för våra medarbetare – och därmed också för vår verksamhet. Lingio är dessutom väldigt roliga och enkla att samarbeta med – de hjälper oss att bli framgångsrika och vi har verkligen ett partnerskap som är på riktigt.
– Pia Nilsson Hornay
HR Manager Scandic Hotels

Frequently asked questions

Vad är Lingios Coachingportal?

Lingios Coachingportal är skapad för era chefer och ledare, för att stötta i coachingen av era anställda och hålla motivationen uppe hos teamet. Via portalen kan ni bland annat skicka ut kurserna på ett enkelt sätt, följa deltagarnas framsteg och skicka automatiserade uppmuntringar. 

Hur kan Lingios Coachingportal förbättra teamets fortbildning och utveckling?

Coachingportalen gör det enklare och effektivare att coacha en anställd med hjälp av överblicken över framsteg och resultat i Lärappen. Det inkluderar detaljerad rapportering för ROI-analyser och ett system för automatiserade uppmuntrande meddelanden som håller de anställda motiverade och igång med övningarna. Det här helhetsgreppet ser till att varje aspekt av personalens utbildning och kompetensutveckling täcks in, och gör det enklare för era chefer och ledare att stötta och coacha sina team på ett effektivt sätt.

Hur fungerar de automatiserade uppmuntringarna?

Funktionen för automatiserade uppmuntringar är en viktig del av att coacha personalen i deras kompetensutveckling, och skickar ut regelbundna påminnelser och uppmuntran direkt till er personal. Detta hjälper era anställda att hålla motivationen uppe och konsekvent fortsätta genom hela utbildningsprogrammet. Genom att lägga grunden för fortsatt uppmuntran och stöd tar funktionen bort behovet av konstant manuell översikt och skapar möjligheten för effektivare coaching vid kompetensutveckling.

Kan Lingios Coachingportal hjälpa till att identifiera förbättringsområden för era anställda?

Absolut, portalen är en integrerad del av coachingarbetet och ger era chefer och ledare möjligheten att enkelt ringa in var era anställda har störst förbättringspotential. Portalen ger ett stabilt utgångsläge för att förstå och utveckla coachingarbetet med hjälp av dess detaljerade rapporteringsverktyg och analyser kring utbildningsresultat samt personalens framsteg. Det här förenklar ett mer riktat och effektivt sätt att närma sig personalutveckling.

Passar Lingios Coachingportal för alla typer av organisationer?

Ja – portalen har gjorts anpassningsbar och användarvänlig, och den passar utmärkt för HR-chefer och organisationer som strävar efter att förbättra sina teams utvecklings- och utbildningsresultat. Lingio Coachingportal passar extra bra för den som fortbildar personal i frontlinjeroller, till exempel inom tjänstesektorn, vård och omsorg, lokalvård, transport och fastighetsskötsel.

"Lingio är det bästa verktyget som Nobina någonsin erbjudit sina medarbetare"

Bahman Mirtorabi | Bussförare på Nobina

Kom igång med Lingios Coachingportal

Boka en interaktiv demo med en av Lingios experter redan i dag