Utbildning Read Time: 8 minutes

Jobba i Sverige – samhällsorientering för nyanlända

Image of Fredrik Selander
Fredrik Selander
Published: jan 25, 2024
Updated: maj 03, 2024

 

 

Jobba i Sverige – ett smart utbildningspaket för att bistå med samhällsorientering för nyanlända

Enligt lag är Sveriges kommuner skyldiga att erbjuda nyanlända samhällsorientering. Detta syftar till att ge utrikesfödda en ökad förståelse av hur den svenska arbetsmarknaden fungerar samt förenkla och förbättra integrationen av nyanlända.

Sedan 2015 hjälper Lingios yrkesanpassade språkkurser utrikesfödda in i det svenska arbetslivet. Idag använder ett stort antal kommuner runt om i Sverige Lingios plattform i olika satsningar som syftar till att förbättra integrationen på den svenska arbetsmarknaden. Med kursen Jobba i Sverige kan vi bistå kommunerna ytterligare och underlätta deras arbete med samhällsorientering.

 

Utbildningspaketet Jobba i Sverige

Organisationen Ledarna har gjort en omfattande undersökning med över 1500 chefer i Sverige om vilka hinder som finns för att integration på arbetsmarknaden ska lyckas. Av dessa menar hela 80% på att bristande språkkunskaper är det överlägset största hindret när det kommer till att anställa utrikesfödda. Att kunna kommunicera på svenska är minst sagt en nyckelkompetens som krävs för att kunna vara verksam inom det svenska näringslivet. Detta i kombination med goda kunskaper om hur Sverige fungerar som samhälle ökar förutsättningarna för lyckad integration. 

Då Lingios yrkesanpassade språkkurser redan används i stor utsträckning hos flera av Sveriges kommuner kan kursen Jobba i Sverige verka som ett naturligt komplement att implementera för att underlätta arbetet med samhällsorientering. Under kursens gång får deltagarna lära sig om det svenska arbetslivet men också om svensk kultur i relation till övriga världen.

Jobba i Sverige


Kursen behandlar bland annat:

  • Vad som gäller på svenska arbetsplatser
  • Digitala färdigheter för olika nivåer
  • Jämställdhet och HBTQI 
  • Information om A-kassa och Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingens roll

Kursen innehåller även ett segment om grundläggande digitala färdigheter (genomgång av BankID, cybersäkerhet etc.) som hjälper utrikesfödda att lättare kunna navigera den digitala vardagen såväl i arbetet som privat. Eftersom dagens samhälle är så pass digitaliserat riskerar det att skapa ytterligare en nivå av utanförskap om man inte förstår och kan använda sig av olika digitala verktyg. Därför är detta segmentet en otroligt viktig del av vårt kurspaket, men också en aspekt som väger tungt för integrationsfrågan i stort.

 

Ett digitalt verktyg som ökar anställningsbarheten hos utrikesfödda

Att lära sig svenska och om svensk kultur bidrar till att utrikesfödda blir mer anställningsbara och att antalet långtidsarbetslösa i kommunerna minskar. Men det är inte bara kommuner som kan tjäna på att använda Lingio för samhällsorientering. Även privata aktörer ser ett stort värde i att kunna använda våra kurser som ett sätt att bredda sin rekryteringsbas och lösa eventuell kompetensbrist inom sektorn. Detta är också ett sätt för privata aktörer inom arbetsmarknad att kunna förbättra resultaten på sina KROM-projekt och hjälpa fler få sitt första arbete.

I vårt samarbete med Hemfrid berättar utbildningsansvarige Sofia Lindgren om hur företaget blir en mer attraktiv arbetsgivare när de kan erbjuda språkutbildning till sina anställda:

– Vi är stolta över att vara en arbetsplats där många utrikesfödda börjar sin karriär i Sverige och vill därför vara en arbetsgivare som ger engagerade personer en chans att lära sig den svenska arbetsmarknaden. Att vi kan erbjuda språkundervisning är en stor möjlighet som ökar statusen både hos våra medarbetare som blir mer anställningsbara, och hos oss som företag då fler söker sig till Hemfrid, säger hon.

Även Ina Sandberg, projektledare på fackförbundet Kommunal, har arbetat med våra språkkurser och Jobba i Sverige sedan sommaren 2020 och ser positivt på vårt samarbete. 

– Vi blev imponerade av det inlärningsverktyg de tagit fram som både gör det roligt att lära sig ett språk och som ger bra resultat. Samtidigt har vi från dag ett kunnat känna äktheten och drivet som finns hos teamet som ligger bakom Lingio – något vi verkligen uppskattar och värdesätter, säger Ina Sandberg.

På Lingio siktar vi högt och jobbar för långvariga förändringar som på sikt förbättrar svenskt näringsliv, men också livet för de personer som kommer till Sverige i hopp om att kunna etablera sig som bidragande och aktiva samhällsmedborgare. Med Jobba i Sverige blir Lingio ett komplett “allt-i-ett-verktyg” som utvecklar kompetensen hos potentiella medarbetare och förbereder dem för arbetslivet, samt ökar deras chanser till anställning.

 

Lingio lanserar nya AI Course Creator

Lingio har varit Nobinas utbildningspartner i fem år. Tillsammans har vi nu digitaliserat och omvandlat Nobinas personalhandbok till interaktiva digitala kurser som underlättar utbildningen av både ny och befintlig personal. Slutresultatet är en gamifierad mobilkurs där personalhandboken är uppdelad i väl anpassade moduler som anställda kan öva på varsomhelst och närsomhelst. Sedan tidigare har Lingios kurser i yrkessvenska uppvisat 12 gånger bättre resultat än jämförbara utbildningslösningar. Nu lyfter Nobina sin utbildningssatsning till en ny nivå med Lingios utbildningsplattform. 

Nobina är Nordens största operatör inom kollektivtrafik med fler än 7 000 anställda spritt över fyra länder. De senaste fem åren har Lingio hjälpt Nobina att utbilda deras personal i svenska språket. Våra digitala kurser i yrkessvenska för bussförare har varit ett verktyg för Nobina att skapa en tryggare kollektivtrafik för både förare och resenärer. Med hjälp av Lingios Coachingportal kan chefer med bara några få minuter i veckan stötta medarbetare med all kompetensutveckling, och enkelt kommunicera och påminna via SMS-utskick.

“Efter ett långt och framgångsrikt samarbete var det ett lätt beslut att be Lingio om hjälp att digitalisera vår personalhandbok. De sitter på en mångårig expertis när det kommer till eLearning och utbildning vilket var precis det vi behövde. Under åren som gått har vi byggt ett stabilt partnerskap och de har alltid levererat imponerande resultat.” 


Testa Lingio idag
Image of Fredrik Selander
Fredrik Selander
Fredrik Selander är marknadschef på Lingio. Hans stora passion är att lära sig nya saker, allt från samhällsfrågor till häftig teknik.

Innehåll

Jobba i Sverige – ett smart utbildningspaket för att bistå med samhällsorientering för nyanlända

Utbildningspaketet Jobba i Sverige

Ett digitalt verktyg som ökar anställningsbarheten hos utrikesfödda

Lingio lanserar nya AI Course Creator

Utbilda personalen effektivare redan idag

Behöver du en hjälpande hand?

Vill du komma igång med AI course creator? Ange dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart som möjligt.