Utbildning Read Time: 6 minutes

Reflektioner från Framtidens hälso och sjukvård 2024

Image of Fredrik Selander
Fredrik Selander
Published: jan 30, 2024
Updated: maj 03, 2024

 

Kompetensförsörjning i fokus

Jag och mina kollegor besökte Framtidens Hälso & Sjukvård. Många goda samtal med monterbesökare, kunder och framförallt flera spännande presentationer från det digra programmet. Undertecknad och Anders Forsberg som ansvarar för vårt innehållsteam på Lingio valde att utforska konferensprogrammet medan kollegorna höll ställningen i montern.

lingio-team

Det slog mig snabbt att oavsett tema på föreläsningen så sammanfattades många av de stora utmaningarna kring just kompetensförsörjning. 

Det alarmerande och akuta behovet av mer personal med rätt kompetens, (och givetvis rätt språklig nivå) togs upp nästan överallt. Just språket är särskilt intressant då mycket pekar på att vi kommer få se ytterligare språkkrav inom vården. T.ex för äldreomsorgen.

AI lyftes upp som en möjlighet på flera håll, men fick också lite mothugg från en professor på plats. Mer om det längre ner.

 

Höjdpunkter från konferensprogrammet

Dan T. Sehlberg, VD på Sehlhall omsorgsfastigheter, pekade på att kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en av våra största samhällsutmaningar. Med en åldrande befolkning och minskad befolkningstillväxt i arbetsför ålder står vi inför en tuff ekvation. I princip alla som kommer ut i arbetslivet skulle behöva välja äldreomsorgen. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner behöver det anställas 111 000 till äldreomsorgen fram till 2031.

Sofia Wallström, generaldirektör på IVO pratade om patientsäkerhet inom akutsjukvården. Ett område som tyvärr blivit negativt påverkat av underbemanning och resursbrist. Men också på grund av att omställningen inom sjukvården går för långsamt. Mer vård ska levereras av primärvården, och sjukhusen ska istället användas till den dyrare och mer avancerade vården. Men uppbyggnaden är svår då det både finns brist på resurser och personal.

Finlands förre statsminister Sanna Marin pratade om globala geopolitiska utmaningar med krig, pandemier och outsourcad produktion. Hon pratade om att vi i Europa behöver bli mer självförsörjande av allt från mediciner till avancerad teknik, AI och kompetens. I oroliga tider har det blivit tydligt att avtal inte alltid gäller, och att vi som små länder tyvärr kommer sist på prioriteringslistan.

Jag ställde en fråga direkt till Sanna, om just kompetensutmaningen, och hennes besked var tydligt. Vi behöver satsa på utbildning och vidareutveckling tidigt och på alla nivåer i samhället. Det finns inget alternativ.

Självklart fanns även ett flertal föreläsningar som handlade om lösningar och idéer för att bemöta de stora samhällsutmaningarna. AI och teknik togs upp nästan överallt. Men hur fungerar implementering av teknik i äldreomsorgen? Den frågeställningen lyftes av Linda Hörnqvist, Utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

I korthet pekar hennes utredning på att personalen är positiv till digital teknik, men att tekniken ibland har tudelade effekter. Teknik kan ge tidsvinster, förbättrad kvalitet, säkerhet och så vidare - men i vissa fall kommer inte tidsvinsten personalen eller brukarna till del. I vissa fall har det till och med skapat mer stress. En central orsak är bristande användarvänlighet och driftsäkerhet (robusthet).

Britt Östlund, Professor Emeritus på KTH gav även hon sina reflektioner till utredningen och menade att AI och teknik har vissa begränsningar inom äldreomsorgen. Inom industrin går i princip allt att automatisera, men bara 30-35% av allt arbete går att automatisera när det handlar om äldreomsorg. Helt enkelt på grund av bristande empati och medmänsklighet hos AI och maskiner.

Personligen reflekterar jag över detta också, att det finns vissa jobb som AI antagligen inte kommer kunna ersätta i det korta perspektivet. Just hälso- och sjukvårdspersonal är en sådan kategori. I en undersökning från US Career Institute kvalar flera roller inom hälsa, vård och omsorg in på listan som mest “AI proof”. Alltså roller som inte kommer påverkas av AI.

Conference-2https://www.uscareerinstitute.edu/blog/65-jobs-with-the-lowest-risk-of-automation-by-ai-and-robots

Då återstår frågan hur hanterar vi kompetensförsörjningen?

 

Mina tips för att hantera kompetensbristen

  • Satsa på er personal, vidareutveckla så att de trivs och stannar kvar
  • Bredda rekryteringsbasen genom att erbjuda utbildning i både språk och yrkeskunskap till nya personalkategorier
  • Erbjud personal att gå upp i tid och jobba längre upp i åren - om de vill

 

Testa Lingio idag
Image of Fredrik Selander
Fredrik Selander
Fredrik Selander är marknadschef på Lingio. Hans stora passion är att lära sig nya saker, allt från samhällsfrågor till häftig teknik.

Innehåll

Kompetensförsörjning i fokus

Utbilda personalen effektivare redan idag

Behöver du en hjälpande hand?

Vill du komma igång med AI course creator? Ange dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart som möjligt.